Ångerrätt - enligt distansavtalslagen

Gäller ej ätbara produkter - livsmedel.

Garanti och reklamationsrätt 

Om din vara har ngt synligt fel, tex skada vid leverans så skall ni kontakta oss via mail inom två dagar efter att ni mottagit er leverans. Foto och namn på den trasiga produkten skall då bifogas. Vid fel på innehåll skall mail sändas vid upptäckt av detta, då skall datum för inköp meddelas samt foto och namn på produkt bifogas. Vid bekräftat fel kommer produkt att ersättas med ny motsvarande produkt som skickas framtfritt till samma adress som den ursprungliga ordern. 

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Se separata uppgifter om du är återförsäljare. 

Kontakta oss gärna för mer information.